Skip หน้าหลัก

หน้าหลัก

 
 

bannersignal24

ศูนย์การเรียนรู้กองทัพภาคที่ ๔
Skip อาเซียน
ผู้บัญชาการทหารบก

วิสัยทัศน์ ทบ.ปี ๕๗

รายวิชาที่มีอยู่

  • ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคน ผ่านกระบวนการศึกษา สังเกต คิดว่าวิเคราะห์จนเกิดปัญญาและตกผลึกเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกันขึ้นมาจาก ความรู้เฉพาะหลาย ๆ เรื่อง จัดว่าเป็นพื้นฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหาจัดการและการปรับตัวในการดำเนินชีวิตของคนเรา ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่มีอยู่ทั่วไปในสังคม ชุมชนและในตัวผู้รู้เอง จึงควรมีการสืบค้น
    รวบรวม ศึกษา ถ่ายทอด พัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง
  • ความรู้ทั่วไป
  • ความรู้ด้านวิชาชีพ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ

ประเภทของรายวิชา


ศูนย์การเรียนรู้ ส.พัน. ๒๔
Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 วันนี้ Thursday, 21 March 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Skip งานสารบรรณ

งานสารบรรณ

การร่างหนังสือ

Skip เข้าสู่ระบบ